Текст песни Шахзода — Bahtliman

Текст песни Шахзода - Bahtliman
Бор дилимда бахордек нозик туйгу
Ёнар бахтим мавзуларимда
Бегона менга дард ва кайгу
Тилагим ушалгандай олам васлида

Накадар бахтлиман
Бор булса ёруг кун калбим хузурида
Накадар бахтлиман
Эришсам борим армоним йук дилда
Бахтлиман

Тарк этмасин мени гузал айёмим
Курдим эртагимни руёда
Осмонда пепаён хаёлим
Орзуим ушалгандай олам васлида

Рейтинг
Самая большая коллекция текстов песен в рунете. Слова песен, тексты песен, переводы песен.